ניר סלומון- רפואת עיכול אינטגרטיבית

מיתוג ופיתוח שפה גרפית לניר. עיצוב ליין מוצרים וחומרים לשיווק.

#Print #Branding